Bewust menswaardig zorgverlenen

Bewuste menswaardige zorg betekent  dat er aandacht is voor de unieke (eigen)waarde van de zorgvrager/cliënt. Uitgangspunt is dat ieder mens een eigen, unieke waarde heeft en niets liever wil dan deze uitdragen binnen onze wereld. Als dat niet lukt, raakt iemand in conflict met zichzelf en zijn omgeving met (op den duur) psychische zélfs pyschiatrische problemen tot gevolg.

Onbewuste drijfveren

Mensen die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de zorg van anderen, zullen zich sneller aan hun context aanpassen waardoor hun unieke waarde moeilijker zichtbaar wordt en op den duur verloren raakt. Deze mensen raken de regie over hun eigen leven meer en meer kwijt en lopen vast. Veelal raken zij verstrikt in hulpverleningssystemen die het gedrag diagnosticeert, maar de onbewust drijfveren van dat gedrag buiten beschouwing laat.

Gelijkwaardigheid

Binnen de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de geestelijke gezondheidszorg  en de ouderenzorg bied ik daarom ondersteuning aan de cliënt én zijn omgeving, waarbij de veelal onbewust gedragsmotieven bewust worden gemaakt. Gedragsuitingen worden gezien als boodschap voor de omgeving. Zodra deze boodschap wordt (h)erkent, kan ingespeeld worden op onderliggende behoeften waardoor gedragsverandering optreedt. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een ontwikkelingsgerichte context. . De interactie wordt op die manier een gelijkwaardig bewustwordingsproces voor beiden; zorgvrager en zorgverlener. Door dit gezamelijke bewustwordingsproces wordt de kwaliteit van leven er voor alle betrokkenen beter van.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kan je contact opnemen via de contactpagina of een e-mail sturen naar info@veritha.nl

Abonneer je op mijn columns

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Volg mij op twitter