Complexe zorgvragen

Doordat de zorg georganiseerd is in verschillende sectoren, zijn er soms mensen die tussen wal en schip raken. Het antwoord op hun problemen is niet binnen één sector te behandelen. Bij deze complexe zorgvragen kan advies ingewonnen worden. Wij kijken vooral naar de mens als geheel en onderzoeken welke onderliggende motieven het gedrag aansturen. De mens wordt onderzocht in relatie tot zijn of haar omgeving. Hierdoor komen patronen in zicht die onder de oppervlakte verborgen lagen en waar zorgverlening en zorgvrager onbedoeld en onbewust in verstrikt zijn geraakt.

Enkele voorbeelden

Marcel is opgenomen in de psychiatrie vanwege aanhoudende agressie. Hij heeft een psychose en verblijft op een High Care afdeling om te herstellen. Het vermoeden van een autisme spectrum stoornis wordt door een psychiater bevestigd. Marcel blijkt zijn leven lang overvraagt en zou het beste gedijen in een omgeving waar aandacht aan zijn sociaal- emotioneel functioneren wordt besteed. Dit kan binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar de intelligentie van Marcel is te hoog om daar een plek te krijgen.

Mevrouw van Dam heeft dementie. Als gevolg van hoge koorts bij een blaasontsteking is zij in een delier geraakt. Ze is verward, probeert dingen van de grond te pakken die niemand ziet liggen en is voortduren angstig voor waarnemingen die anderen niet zien. Mevrouw van Dam is niet meer te verzorgen omdat zij de verzorging krabt, slaat en zelfs probeert te bijten. De verzorging vindt dat mevrouw van Dam naar de psychiatrie moet omdat iemand met dit gedrag daar thuis hoort. Voor hen is dit te moeilijk.

Sabine is voor de vierde keer opgenomen in een kliniek voor eetstoornissen. Iedere keer komt zij daar op een gezond gewicht, maar het lukt haar niet om dit thuis voort te zetten. Sabine wil zelf niet naar de kliniek. Zij verblijft daar onder dwang. Haar ouders weten niet meer waar ze goed aan doen. De opnames zijn zeer ingrijpend, maar zonder de opnames is haar gezondheid ernstig in gevaar. Het lukt hen niet om samen met Sabine uit deze negatieve spiraal te komen.  

Aandacht voor ‘dat wat gezond is’

Tijdens een consultatie traject worden alle betrokkenen gesproken. Het perspectief wordt onderzocht en het accent ligt op het vergroten van ‘dat wat gezond is’. Soms is er aanvullend onderzoek naar de zorgvrager nodig. Dit zal dan gericht zijn op een inschatting van iemand cognitieve, emotionele, sociale en fysiek vermogens om het eigen welzijn te kunnen vergroten. Daarnaast vinden er een aantal observaties en gesprekken met betrokkenen plaats om het ervaren probleem in de context waarin het zich voordoet, nader te onderzoeken. Op basis van die bevindingen volgt een verslag en een gesprek met direct betrokkenen waarin de conclusies van het onderzoek gedeeld worden.

Implementatie van de verworven inzichten

Indien er, na het onderzoek, nog behoefte is aan gerichte ondersteuning om de nieuwe kijkrichting te implementeren, dan kan dit. Bij de aanvullende informatie op deze website wordt onder het kopje ‘werkwijzetoegelicht op welke wijze we te werk gaan. Ondanks deze algemeen geldende werkwijze, beseffen wij ons dat iedere situatie uniek is en om maatwerk vraagt. We denken dan ook graag mee om in iedere individuele situatie tot een passend perspectief te komen. Als u daar vragen over heeft, staan we u graag te woord. U vindt onze contactgegevens op de contactpagina.

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....