Veranderingen in de zorg

In de afgelopen jaren is de zorg flink veranderd en wordt gedrag vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Toch wordt deze kijk nog veelal ingegeven door een medisch biologische model als het gaat om psychische problemen. Vanuit een spirituele kijk op zorg zien wij de mens als geheel en zoeken we naar eigen wensen, krachten en intrinsieke motivatie. Het accent ligt op het onderzoeken van onderliggende motieven die gedragspatronen aansturen en/of in stand houden waarbij ‘dat wat gezond is’ op de voorgrond wordt gezet zodat het uit kan groeien tot waar het voor bestemd is.

Enkele voorbeelden:

“Elise is al tijden depressief. Zij heeft zich aangemeld bij de levenseinde kliniek en ligt veel op bed. De verschillende therapieën die zij aangeboden krijgt werken niet en als ze werken, besluit ze zelf om te stoppen. Door met Elise invulling te geven aan haar dag, gebaseerd op wat ze graag wil; schilderen en zorg voor andere mensen, ontstaat weer een wil om te leven. Tijdens de dagelijkse activiteiten komt Elise haar angsten (in kleine beetjes) tegen waar, samen met haar en aangepast op haar niveau, aandacht aan besteed wordt tijdens behandelingen en therapieën. Vervolgens wordt de ingeslagen weg, gericht op de wensen van Elise, doorgezet waardoor haar gezonde ontwikkeling groeit en haar gevoel van autonomie en zelfstandigheid toeneemt.”

“Meneer Gerrits leeft in een verpleeghuis. Hij heeft dementie, is voortdurend onrustig en vertoont agressie als hij verzorgd wordt. Al zijn hele leven is meneer Gerrits zelfstandig geweest. Hij was een harde werker en sportte graag in zijn vrije tijd. Door af te stemmen op zijn behoefte aan autonomie wordt meneer Gerrits nu geholpen volgens een herhalend ritme. Alles wat tijdens de dagelijkse verzorging moet gebeuren, wordt hem laten zien zodat meneer zelf begrijpt wat de bedoeling is. Gedurende de dag worden er momenten ingelast waar meneer Gerrits rondjes kan lopen. Ook is er een vrijwilliger gevonden die drie keer per week een eind met hem gaat wandelen. De onrust is daardoor wat meer verdwenen en meneer heeft daarom ruimte om, tijdens de verzorgingsmomenten, te begrijpen wat de verzorging van hem vraagt”

Ruime expertise

De afgelopen jaren hebben wij ruime ervaring opgedaan met mensen als meneer Gerrits, Elise en vele anderen binnen de verschillende sectoren van zorg. Om deze kennis en kunde te delen is een expertise centrum opgezet. Binnen de verschillende sectoren zal de ervaren problematiek anders zijn, toch staat bij iedere aanpak de mens centraal, wordt gezocht naar mogelijkheden en recht gedaan aan iemands diepere drijfveren en behoeften. Het ervaren probleemgedrag wordt gezien als boodschap. Die boodschap wordt onderzocht en (samen met de omgeving van de zorgvrager) omgezet naar een meer passende manier om gehoord te worden.