Waar is de ondersteuning op gericht?

Binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt veelal vanuit een medische biologische kader naar ervaren problemen gekeken en richt men zich op diagnostiek en behandeling van ‘dat wat ongezond is’. Symptomen worden onderdrukt en met onderliggende gedragsmotieven wordt niet of nauwelijks iets gedaan, terwijl die nou juist de aansturing zijn van het gedrag. Het ijsbergprincipe;

Het uiterlijk waarneembare gedrag is slechts een klein deel van waarom iemand doet wat hij doet. De aansturing van het gedrag ligt onder de oppervlakte in de vorm van onderdrukte kwetsingen, trauma’s, emotionele blokkades of juist diepere drijfveren die onvoldoende in zicht en gestimuleerd zijn.

Een ander uitgangspunt

Onze ondersteuning richt zich op de mens als geheel. We gaan er vanuit dat ieder mens een unieke waarde heeft en niets liever wil dan deze eigen waarde tot uitdrukking brengen. Ervaren gedragsproblemen zijn een signaal vanuit het onbewuste en worden gezien als boodschap voor degene die het betreft en/of diens omgeving. Met behulp van coachgesprekken wordt de zorgvrager bewust van ‘dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt’, waardoor het een plek kan krijgen en groei en ontwikkeling ontstaat. 

Coaching in plaats van behandeling

Het uitgangspunt in de omgang met de ‘zorgvragers’ is dat zij én hun omgeving worden ondersteunt om ‘dat wat gezond is’ te laten groeien. We richten ons op coaching in plaats van behandeling om datgene wat in de weg zit om een leven te leiden zoals ze dat werkelijk zouden willen, onder ogen te komen en op te heffen. Met een eigen ontwikkeld procesmodel, gebaseerd op inzichten uit het enneagram en veelvuldig toegepast binnen verschillende (consultatie)trajecten, worden zorgvrager en omgeving ondersteund om een leven te leiden dat recht doet aan hun oorspronkelijke bestemming.

Bij welke vragen kan aangemeld worden?

De zorgvrager zelf; wanneer er sprake is van ervaren problemen en coaching helpend kan zijn om weer zelfstandig in de maatschappij te functioneren.

De omgeving van de zorgvrager; wanneer er zorgen zijn over iemands functioneren en er binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg niet of nauwelijks nog perspectief lijkt te zijn.

Zorgprofessionals zoals behandelaren van een FACT, beschermde woonlocaties of wijkteams van de gemeente; wanneer er sprake is van complexe zorgvragen waarbij de kijkrichting niet meer helder is en er door de verscheidenheid aan diagnostiek geen behandelperspectief meer gegeven kan worden.

Wat gebeurt er na de aanmelding

Als de aanmelding binnen is, wordt er binnen een week contact opgenomen voor een afspraak. Deze eerste afspraak dient ter inventarisatie van de situatie en of onze ondersteuning passend is. Wanneer dit het geval is, worden er vervolgafspraken gemaakt gericht op de doelstelling(en) die in het inventarisatiegesprek zijn afgesproken.

Aanmelden

Als u  vragen heeft of behoefte aan persoonlijk contact na het lezen van de voorbeelden, dan staan wij u graag te woord. U kunt onze contactgegevens vinden op de contactpagina. Wanneer u direct een aanmelding wilt doen, kunt u hier een aanmeldformulier downloaden.