Kinder- en jeugdpsychiatrie

Veel jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand, stoornis, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of juist hoge intelligentie ontwikkelen veelal een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Zij lopen vaak al jaren op hun tenen voor hun problemen zichtbaar worden. Wanneer zij zich aanmelden bij de reguliere GGZ wordt hun gedrag gezien vanuit een diagnostisch kader. De stoornis wordt behandeld, maar aandacht voor hun disharmonische ontwikkeling is er vaak niet, waardoor zij keer op keer opnieuw bij de GGZ terecht komen. Marcel is daar een voorbeeld van;

Al jaren weet men dat Marcel bijzonder intelligent is. De verwachting was dat hij het VWO makkelijk zou kunnen halen. Toch liep Marcel in de puberteit vast. Hij ontwikkelde sociale angsten, was bang dat hij achtervolgd werd en raakte naar verloop van tijd in een psychose. Sinds die tijd gaat het bergafwaarts met Marcel. Hij blowt om de hallucinaties tegen te gaan en trekt zich steeds meer terug op zijn kamer. Na een lange strijd met zijn ouders, wordt Marcel aangemeld bij een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie.

Ook daar komt Marcel niet van zijn kamer, hij wil niet naar school en verzorgt zichzelf steeds minder. Als hij van zijn kamer komt, is dit om te blowen en te roken. Ook de psychiatrische instelling weet niet goed wat ze met Marcel aan moeten. De gangbare omgangsstijl lijkt niet aan te sluiten en Marcel weigert om naar therapie te gaan.

Een betrokken psychiater besluit dat er onderzoek gedaan moet worden naar het sociaal- emotioneel functioneren van Marcel. Daaruit blijkt dat hij geen basisvertrouwen kent en nog op een basaal kinderlijk niveau functioneert. Dit verklaart waarom het principe van straffen en belonen niet bij Marcel aansloeg. De begeleiders op de groep worden getraind in de omgang met jongeren met een laag sociaal- emotioneel ontwikkelingsniveau. Zij gaan een onvoorwaardelijke relatie met Marcel aan, wat inhoud dat zij een voorspelbaar ritme op de dag volgen, ongeacht het gedrag van Marcel. Deze nabijheid en voorspelbaarheid doet hem zichtbaar goed. Voorzichtig neemt hij initiatieven tot contact en krijgt weer behoefte om zichzelf te verzorgen. Een opwaartse spiraal is ingezet waarbij Marcel bij iedere nieuw stap hetzelfde patroon laat zien; Hij trekt zich terug uit het contact en kruipt zijn bed in. Als dagelijks hetzelfde wordt aangeboden op eenzelfde manier, kan hij wennen aan de nieuwe stap. Iedere stap wordt tot in kleine details besproken tot Marcel in staat is om de stappen te zetten. Hij krijgt langzaam aan weer interesse in zijn studie en staat steeds meer open voor contact met zijn groepsgenoten. Zijn achtergebleven sociaal- emotioneel ontwikkelingsniveau begint langzaam weer te groeien.

Het ijsbergprincipe

Net als bij Marcel, is bij veel jongeren het uiterlijk waarneembare gedrag een symptoom van iets dat zich onder de oppervlakte afspeelt. Veel jongeren weten zich lange tijd te handhaven, maar lopen op de duur vast omdat het gedrag dat zij vertonen niet in lijn is met hun eigenlijke behoeften, wensen en drijfveren. Het ijsbergprincipe;

Wij gaan uit van een holistisch mensprincipe waarbij aandacht wordt besteed aan dat wat zich onder de oppervlakte afspeelt. We doen onderzoek naar stagnaties in de ontwikkeling en de wijze waarop de jongere zich in de wereld is gaan handhaven. In nauwe samenwerking met de jongeren en zijn of haar ouders richten we ons op een coachende manier op het vergroten van de eigen autonomie en draagkracht. Het accent in de omgang wordt verlegd naar de ondersteuning van dat wat gezond is met oog voor de stoornis en beperkingen, waardoor een toekomstperspectief weer gerealiseerd kan worden. 

Aandacht voor de jongeren én zijn omgeving

Vanwege de groei die jongeren nog door kunnen maken, is een optimale samenwerking met de ouders en betrokken behandelaren van belang. Door het pathologische gedrag van een jongere, raakt als vanzelf ook de omgeving vaak uit balans. Onbewuste, onderliggende patronen kunnen ervoor zorgen dat het pathologische gedrag onbedoeld in stand wordt gehouden. Door deze onbewuste patronen bewust te worden, kunnen ze worden aangepast zodat groei en ontwikkeling mogelijk is. Ook als een jongere tijdelijk in een kliniek behandeld wordt, kan de ouderondersteuning doorgaan. Ervaring leert dat ouders een belangrijke rol kunnen spelen bij de (gezonde) ontwikkeling van hun kind. We investeren daarom graag in de ouders en de ontstane opvoedpatronen binnen het gezin. 

Wie kan aanmelden

De jongere zelf; Als je ondersteuning zoekt, kan je contact opnemen. Samen met jou en je ouders proberen we naar passende reguliere hulp te zoeken. Dit doen we door middel van onderzoek en of op een coachende manier toewerken naar begeleiding of zelfstandigheid.

De ouders; Als u hulp zoekt voor uw zoon of dochter, maar niet goed weet welke hulp het beste aansluit, denken we graag met u mee. Als uw zoon of dochter al hulp heeft, maar u mist zelf handvatten als opvoeder, kunt u ook aanmelden voor praktische ondersteuning en coaching van u en uw zoon of dochter. We werken het liefst samen met de reguliere hulpverlening maar zoeken pas contact nadat u daar toestemming voor geeft.

Betrokken zorgverlener vanuit de gemeente, het wijkteam of MEE; Als u betrokken bent bij een jongere die voortdurend vastloopt, herhaaldelijk binnen de GGZ terecht komt of iemand die zonder passende hulp thuis zit, denken we graag mee over een passend perspectief. We doen dit het liefst is samenwerking met het gezin en de jongere zelf. Als u eerst advies wilt over een bepaalde situatie, kunt u deze anoniem voorleggen.

Behandelverantwoordelijke of afgevaardigde; Als u een jongere behandelt en ondersteuning zoekt om hem of haar ook in de thuissituatie verder te begeleiden, coachen of ondersteunen of u zoekt ondersteuning voor de ouders om uit bestaande patronen te komen, kunt u, samen met de ouders en eventueel de jongere zelf, een aanmelding doen. Ook als u pedagogisch advies wilt over de omgang met een jongere met psychische/psychiatrische problematiek, denken we graag mee.

Samenwerking voorop

We willen graag samenwerken met de reguliere hulpverlening. Als u een aanmelding overweegt, kunt u dit met de verschillende betrokken overleggen. Mocht u zelf eerst liever een gesprek willen, kan dat natuurlijk ook. We staan u graag te woord en u kunt uw vragen altijd anoniem voorleggen. We kunnen dan samen bespreken welke ondersteuningsvorm het best passend is. Onze contactgegevens vindt u op de contactpagina. Als u zich liever direct aan wilt melden dan kunt u hier het aanmeldformulier downloaden. 

 

 

 

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....