Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking staat de acceptatie van het iemands gedrag in het vaandel. Er wordt onderzoek gedaan naar iemands ontwikkelingsniveau, interesses, levensgeschiedenis, prikkelverwerking, adaptieve vaardigheden enz. In uitgebreide zorgplannen staat beschreven wie iemand is en wat hij of zij nodig heeft om een gelukkig leven te leiden. Maar wat als er sprake is van dubbele problematiek waarbij psychiatrische stoornissen worden gediagnosticeerd en het begeleidend team geen passend antwoord kan geven? Of wat als, dat wat iemand vraagt, dusdanig ingrijpend is, dat het begeleidend team de zorg maar moeilijk kan brengen? zoals bij de column ‘Joris ziet beestjes’ het geval is.

Systemische kijk

Vanuit een systemische kijk, bieden wij ondersteuning aan de cliënt én zijn of haar omgeving. Dit kan bestaan uit onderzoek naar ontstane gedragspatronen en het aanbieden van thematische leergang om de zorg te optimaliseren. Het gedrag van cliënt wordt opgepakt als spiegel voor zijn omgeving. We zoeken naar systemische invloeden die de ervaren gedragsproblemen in stand houden en geven handvatten en coaching aan de verschillende betrokkenen.

Het ijsbergprincipe binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het ijsbergprincipe dat geschetst wordt op de pagina over het expertisecentrum ontvouwt zich binnen deze sector vooral door het onderzoek te richten naar onderliggende gedragsmotieven die problematische situatie en complexe zorgvragen onbedoeld in stand houden. Door coaching van begeleiders en ondersteunend team, individueel en/of in team verband worden patronen die in de interactie zijn ontstaat bewust gemaakt zodat inzicht in de sociale interactie ontstaat en patronen ontwikkelt kunnen worden die de cliënten aanzetten tot groei en ontwikkeling.

Wie kan aanmelden?

Een begeleider; als hij of zij zoekt naar individuele coaching.

Een gedragsdeskundige; als gezocht wordt naar coaching van het begeleidend team bij de implementatie van de inhoud van zorgplannen.

Een manager; Wanneer hij of zij zicht wil krijgen op de onderlinge dynamiek binnen het team en de samenwerking wil verbeteren.

Binnen het aanbod dat aan de rechterzijde van deze pagina staat, wordt geprobeerd om de coaching en ondersteuning zo veel mogelijk op maat te maken. Voor vragen over individuele situaties staan wij u graag te woord. U vindt onze gegevens op de contactpagina. Als u liever direct een aanmelding wilt doen, kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....