Laveren in de GGZ

Een groot onderdeel van Veritha vindt plaats in de zorg. Op basis van jarenlange ervaring binnen de verschillende sectoren van zorg is het boek ‘Laveren in de GGZ’ ontstaan. In dit boek wordt beschreven hoe de mens, met alle unieke talenten, krachten en kwetsbaarheden, weer centraal kan staan. Vervolgens wordt er een weg beschreven met concrete handvatten voor zorgverleners om de zorg zo in te richten dat degene die het betreft met de eigen kwetsbaarheden kan leren leven.

Laveren in de GGZ beschrijft een weg die zorgverlener en zorgvrager samen kunnen bewandelen om tot groei en ontwikkeling te komen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Met behulp van een metafoor over een kapitein die met zijn bemanning de oceaan wil bevaren, maar lastig wordt gevallen door een piraat, wordt een visie op gedrag gedeeld. Al lezend ontstaat er inzicht in het ontstaan van problematische situaties in de geestelijke gezondheidszorg en worden praktische handvatten voor zorgverleners aangereikt om hier, samen met hun zorgvragers, weer uit te komen.

Het Wederkerig Groeiproces

De vele jaren in de zorg, hebben verschillende inzichten opgeleverd om de mens weer centraal te stellen. Al die inzichten staan bescherven in het boek “Laveren in de GGZ”. Op basis van die inhoud zijn opleidingen opgezet. Je vindt meer informatie over die opleidingen op de website: www.hetwederkeriggroeiproces.nl