Ontdekkend kijken

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hun ongenoegen vaak niet onder woorden brengen. Zij hebben een omgeving nodig die hun gedrag goed kan lezen en interpreteren. Dat is lang niet altijd makkelijke want, zeker de mensen met een ernstig meervoudige beperking geven vaak heel subtiele signalen om duidelijk te maken wat ze willen.

Tijdens deze thematische leergang worden er opnames gemaakt van dagelijks voorkomende situaties. De videobeelden worden met het begeleidend team, in aanwezigheid van de gedragsdeskundige besproken. Doordat beelden stilgezet kunnen worden, ontstaat er ruimte om met elkaar en vanuit verschillende perspectieven het gedrag van de cliënt te onderzoeken. Er wordt met elkaar gezocht naar een passende omgangsstijl.

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....