Ouderenzorg

Iedereen wil waardig ouder worden. Helaas lukt dit lang niet altijd. Als u of uw partner fysieke klachten bespaard blijft, dan schuilt het gevaar dat de geest achteruit gaat, zoals bij dementie het geval is. Verschillende vormen van dementie kunnen dusdanig invloed hebben op iemands leven dat het onvermijdelijk is dat iemand naar een verpleeghuis gaat. Ondanks alle zorg en toewijding die daar wordt geboden lukt het daar toch niet altijd om iemand de zorg te bieden die hij of zij nodig heeft. Zoals uit onderstaand voorbeeld blijkt;

Meneer van Dijk is zijn hele leven een hardwerkende zelfstandige man geweest. Hij had een eigen fietsenwinkel en was iedere dag in touw. Als hij op een vrije zondag niets te doen had, pakte hij zijn eigen fiets en ging op pad. Voor zijn gezin was hij een lieve meegaande man. Als iemand iets nodig had, sprong hij bij en hij was altijd in voor een grapje of een lolletje. Zijn familie begrijpt dan ook niets van de gedragsverandering die meneer van Dijk heeft ondergaan sinds hij dementie heeft. Omdat het zijn partner thuis niet meer lukte om hem te verzorgen, is hij naar een verpleeghuis gegaan. Hier loopt hij de hele dag door rondjes over de afdeling. Als de verzorging hem wil helpen met de aankleden of wassen, reageert hij veelal agressief en deelt hij flinke klappen uit. De verzorging heeft geen idee hoe zij het beste met meneer van Dijk om kunnen gaan. Een betrokken arts besluit om medicatie toe te dienen, maar hier wordt meneer van Dijk zo suf van dat hij nauwelijks nog aanspreekbaar is.

Van zorgen naar begeleiden

De aandacht binnen de ouderenzorg is gericht op de fysieke verzorging die iemand nodig heeft. Tegenwoordig wordt die fysieke zorg zo lang mogelijk thuis geboden en komen de mensen, die vanwege dementie gedragsproblemen vertonen, steeds vaker naar verpleeghuizen. Net als voor meneer van Dijk is het voor veel mensen, bijzonder frustrerend om vanuit een zelfstandig, actief leven de zorg over te geven aan iemand anders. Zeker als iemand niet wordt begrepen en zelf onvoldoende mogelijkheden heeft om zich te uiten, leidt dit tot frustratie en op den duur tot agressie.

Iemand met dementie kan niet veranderen. Hij of zij heeft daarom een omgeving nodig die het gedrag van de zorgvrager leert ‘lezen’. Onze ondersteuning richt zich daarom vooral op de omgeving van de zorgvrager. We onderzoeken welke interactiepatronen zijn ontstaan en geven handvatten voor het verzorgend team om, tijdens de dagelijkse situatie, zo goed mogelijk op iemands behoeften in te spelen. We denken graag, tijdens de dagelijkse situatie mee, om het welzijn en de kwaliteit van leven voor mensen zoals meneer van Dijk te vergroten.

Wie kan aanmelden?

Een familielid; Als er zorgen zijn over het welzijn van uw partner, vader of moeder is het raadzaam om dit met de direct betrokkenen te bespreken. Mocht dit niet tot verbetering leiden en u wilt graag een ‘blik van buitenaf’ dan kijken we graag eens mee. Na uw aanmelding zoeken we eerst contact met de betrokken instelling om de mogelijkheden te bespreken.

Een zorgmanager of gedragsdeskundige; Als er onverhoopt sprake is van een zorgsituatie waar u zelf geen passend antwoord op heeft, denken we graag mee. Ook als u zelf wel een passend antwoord heeft en graag wil dat het verzorgend team extra ondersteuning krijgt om passende zorg te bieden, kunt u bij ons terecht. We beschikken over verschillende middelen om het team te ondersteunen en bespreken graag welke vorm het meest passend is binnen u instelling.

Wat gebeurd er na een aanmelding?

Als u een aanmelding doet, wordt er binnen een week contact opgenomen om een eerste inventarisatie van de vraag te kunnen doen. Daarna volgt een afspraak met de direct betrokkenen om onze inzet te bespreken. Bij ‘Over Veritha’ onder het kopje werkwijze wordt beschreven hoe we te werk gaan. U kunt hier het aanmeldformulier downloaden als u een aanmelding wilt doen. Als u liever eerst meer informatie of persoonlijk contact wilt, staan wij u graag te woord. U vindt onze gegevens op de contactpagina.

 

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....