Privacy verklaring

Voor een goed advies en passende ondersteuning is het noodzakelijk dat we, als betrokken orthopedagoog en/of coach, een dossier aanleggen. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, verslagen van betrokken hulpverleners uit het verleden en verslagen van onze eigen bevindingen. De door ons gemaakte verslagen ontvangt u, zoals overeengekomen in het zorgcontract en de verwerkersovereenkomst.

Ook worden in het dossier eventuele extra gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die we, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere hulpverleners.

Wij doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als betrokken orthopedagoog en/of coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ook heb ik een meldingsplicht in geval van (ernstige) misstanden die ik aantreft. Deze meld ik bij de daarvoor bevoegde instanties.

De gegevens uit uw dossier kunnen indien noodzakelijk, voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere betrokken hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de ondersteuningsperiode is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorginstelling. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen en aangifte kunnen doen bij de belastingdienst.

De gegevens in het cliëntendossier worden, na het afsluiten van de ondersteuningsperiode aan u overgedragen. De gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden zeven jaar bewaard vanwege de wettelijke eis van de belastingdienst. 

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de facturen.

  • Uw emailadres.
  • De datum van de verrichte activiteit.
  • Een korte omschrijving van de verrichte acitiviteit, zoals bijvoorbeeld  coaching, observatie, onderzoek enz.
  • De kosten van het consult.

Privacy bij de aanschaf van boeken

Wanneer u via de website een boek besteld worden uw NAW gegevens gevraagd om het boek te versturen. U betaalt via Mollie Payment/IDEAL. U gegevens worden gedurende twee weken bewaard om de verzending te voltooien. Na twee weken wordt ervan uit gegaan dat de bestelling in goede orde is ontvangen en worden de gegevens verwijderd. Met Mollie Payment is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Privacy bij het volgen van de columns

U kunt op de site aangeven of u een bericht wilt ontvangen als er een nieuwe column is verschenen. Dit verzoek kunt u te allen tijde intrekken door een bericht te sturen via de contactpagina of door u af te melden op de daarvoor bestemde button te klikken als u de column ontvangt.

Volg ons op twitter

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....