Sociaal emotioneel functioneren

Mensen met een verstandelijke beperking hebben veelal een achterstand in hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Disbalans tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden kan tot probleemgedrag leiden. Steeds meer deskundigen vinden het daarom belangrijk om ook inzicht te hebben in het sociaal emotioneel functioneren van mensen met een verstandelijke beperking.

Anton Došen

Om probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking beter te kunnen begrijpen ontwikkelde Anton Došen daarom een model dat gebaseerd is op een ontwikkelingsgericht benadering. Belangrijk in deze ontwikkelingsgerichte benadering is inzicht in de onderliggende emotionele behoeften en motivaties die ten grondslag liggen aan (probleem)gedrag. Došen beschreef vijf fasen en de bijbehorende basisbehoeften van de sociaal emotionele ontwikkeling volgens dertien domeinen. Binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking worden zijn inzichten veelvuldig gebruikt.

Kleurenprofiel

Op basis van de SEO-R, een schaal waarmee een inschatting van iemands sociaal emotioneel functioneren kan worden gedaan, is de kleuren SEO ontwikkelt. Een leerzaam en creatief model dat begeleiders meeneemt in het onderzoeken van iemands niveau van functioneren binnen de dertien domeinen waaruit de sociaal emotionele ontwikkeling is opgebouwd.

Thematische leergang

In deze thematische leergang wordt, samen met de begeleiders en betrokken gedragsdeskundige, een kleurenprofiel opgesteld en worden de inzichten gebruikt om de interactie met de cliënt tijdens de dagelijkse situatie te verbeteren.

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....