Unieke bestemming
Ieder mens heeft een waardevolle en unieke bestemming. Doordat we in ons leven regelmatig nare ervaringen meemaken, sluiten we ons hiervoor af en herinneren we haar op den duur niet meer. Het gedrag dat we vertonen wordt reactief en we raken geïdentificeerd met een zekere rol die we in onze omgeving spelen. Hoewel de onderlinge interactie bedoeld is om weer bij die bestemming te komen, zijn we veelal geneigd om elkaar vanuit onze geconditioneerde gedrag te benaderen. Onbewust houden we elkaar daardoor vast en raakt de interactie tussen mensen in een neerwaartse spiraal; het is niet langer gericht op groei en ontwikkeling, maar gedreven vanuit onderliggende angsten en een gebrek aan vertrouwen in het groter geheel.

In ‘van psychiatrie naar verlichting’ wordt vanuit een spirituele kijk een manier beschreven om uit deze neerwaartse spiraal te geraken en het leven zo vorm te geven dat het recht doet aan wie we diep van binnen zijn. Het is toegankelijk voor iedereen die zich bezig houdt met spirituele en mentale groei ongeacht de mate van ontwikkeling op dit gebied.