Wat is een thematische leergang?

Een thematische leergang is één tot maximaal drie bijeenkomsten met een team waarin een bepaald thema centraal staat. Dit kan zijn; omgang met agressie in de zorg, verfijnder kijken naar probleemgedrag, ethische dilemma’s, aandacht voor verschillende persoonlijkheden in de zorg enz. De thematische leergang steekt in op een praktische vraag en richt zich op het onderzoeken van de onderliggende dynamiek waardoor een bepaald ervaren probleem in stand blijft. Er worden verschillende middelen aangeboden, zoals video interventies, het socratische gesprek, het enneagram en het maken van een sociaal- emotioneel ontwikkelingsprofiel.

Aanbod op maat

Alle thematische leergangen kunnen op maat aangeboden worden. Afhankelijk van de vraag of de situatie wordt onderzocht welke vorm het beste aansluit bij het team. Indien gewenst kan er voorafgaand aan een thematische leergang een consultatie aangevraagd worden waarbij de situatie in kaart wordt gebracht en er een heldere beschrijving volgt van bestaande patronen en een advies ter verbetering van de situatie.

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....