Bewust menswaardig zorgverlenen

Als je kampt met psychische of zelfs psychiatrische problemen, kom je terecht in de geestelijke gezondheidszorg. Je problemen worden daar vanuit een medisch-biologisch kader benaderd. De diagnostiek staat voorop.

Wij gaan ervan uit dat psychische en zélf veel psychiatrische problemen het gevolg zijn van een afglijdende schaal die ontstaat doordat iemand het contact met zijn of haar oorspronkelijke levensbestemming heeft verloren. Als gevolg daarvan raakt hij of zij steeds verder verstrikt raakt in reactieve gedragspatronen.

Binnen de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de geestelijke gezondheidszorg  en de ouderenzorg bieden wij daarom ondersteuning aan de zorgvrager én zijn of haar omgeving. Onbewuste gedragsmotieven worden bewust gemaakt worden. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een ontwikkelingsgerichte context en een gelijkwaardig bewustwordingsproces voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener.

 

Leren leven met elkaars kwetsbaarheden

Als uw zoon of dochter psychisch kwetsbaar is en hulp nodig heeft, kan dit soms nog even duren. Wachtlijsten zijn lang terwijl de problematiek toeneemt. Het onderlinge contact komt onder druk te staan en u ervaart misschien dat u uw kind niet goed meer kunt bereiken....