Een spirituele kijk op zorg

Als je kampt met psychische of zelfs psychiatrische problemen kom je terecht in de geestelijke gezondheidszorg. Je problemen worden daar veelal vanuit een medisch biologisch kader benaderd. De diagnostiek staat voorop. Wij gaan ervan uit dat psychische en zélf veel psychiatrische problemen het gevolg zijn van een afglijdende schaal die ontstaat doordat iemand niet in staat is om vanuit zijn eigen unieke waarde te kunnen leven. Vanuit dit perspectief is er groei mogelijk naar hogere gezondheidsniveaus.

Onbewuste drijfveren

Uit de praktijk blijkt dat mensen die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van de zorg van anderen, zich sneller aan hun context aanpassen en daarmee hun unieke eigenwaarde onderdrukken. De veelal onbewuste motieven voor het gedrag, raken buiten beschouwing waardoor deze mensen de regie over hun leven meer en meer verliezen en op den duur vastlopen. Er ontstaat binnen veel hulpverleningssystemen een self fulfilling prophecy waar de medische kijk zichzelf continu bewezen ziet en groei en ontwikkeling voor de cliënt uitblijven.

Bewust menswaardig zorgverlenen

Binnen de zorg voor mensen met een (verstandelijke) beperking, de geestelijke gezondheidszorg  en de ouderenzorg bieden wij daarom ondersteuning aan de cliënt én zijn omgeving, waarbij de veelal onbewuste gedragsmotieven bewust gemaakt worden. Gedragsuitingen worden gezien als boodschap voor de omgeving. Zodra deze boodschap wordt (h)erkent, kan ingespeeld worden op onderliggende behoeften waardoor gedragsverandering optreedt. Samen met alle betrokkenen wordt gewerkt aan een ontwikkelingsgerichte context. De interactie wordt op die manier een gelijkwaardig bewustwordingsproces voor beiden; zorgvrager en zorgverlener. Door dit gezamenlijke bewustwordingsproces wordt de kwaliteit van leven er voor alle betrokkenen beter van.

 

Wil je bericht krijgen als er een nieuwe column verschijnt?

Aankomende activiteiten

apr
5
vr
hele dag Platform Enneagram Professionals...
Platform Enneagram Professionals...
apr 5 hele dag
Tijdens deze PEP dag laat Charlotte van der Moolen zien hoe zij binnen teams met het enneagram werkt. Meer informatie is te vinden op de site van het Platform voor Enneagram Professionals: https://www.enneagramplatform.nl/

Volg ons op twitter

Diagnosticeren van kinderen en jongeren

Na de documentaire van Labyrint; "De bijbel van de psychiatrie" voel ik me nog meer gesteund in mijn opvatting over het stellen van diagnoses. Uit deze documentaire blijkt dat aan de beschreven 'stoornissen' in de DSM geen enkel wetenschappelijk bewijs ten...

En dan is hij gehandicapt?

Heerlijk, het wordt weer warmer. Als het even kan, ga ik met mijn hond, Joep naar de vogelplas vlak bij mijn huis. Meestal zit ik in het gras, zo ook vanmiddag en gooi ik de bal afwisselend in het gras of in het water. Joep is, ondanks zijn leeftijd, onvermoeibaar in...

Joris ziet beestjes

Joris woont op een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast een verstandelijke beperking is bij Joris de diagnose 'autisme' gesteld. Hij is extreem angstig, komt niet of nauwelijks buiten en is verbaal en fysiek agressief naar zijn begeleiders....